Komunikat – Projekt Statutu

Przesyłamy projekt nowego Statutu z naniesionymi zmianami.

Proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu i zgłaszanie ewentualnych uwag bądź propozycji dodatkowych regulacji.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mailowy SUTW do 30.11.2023r.