Z żalem zawiadamiamy i w bólu łączymy się z rodziną Pana Romana Bojdy który był w latach 2014- 2018 Prezesem Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku.

Zarząd i słuchacze SUTW.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci długoletniej słuchaczki Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku Pani Natalii Kufa-Wantulok. Wyrazy współczucia dla całej Rodziny składają Zarząd i słuchacze SUTW.