„Mobilność kadry Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji”
01.12.2021 – 31.12.2022

SKOCZOWSKI UTW W PALERMO – 2022

GALERIA:

(02.11.2022) NOTATKA Z PALERMO:

strona 1/3
strona 2/3
strona 3/3

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH:
(21.03.2022) – aktualizacja (08.04.2022)

(05.05.2002) Zajęcia przygotowujące do wyjazdu TERMINY:

 • ZAJĘCIA KULTUROWE:
  – 10.05.2022 godz. 14:00 – 15:30
  – 19.05.2022 godz. 15:00 – 16:30
  – 30.05.2022 godz. 11:00 – 14:00
 • ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE:
  – 10.05.2022 godz. 15:30 – 17:00
  – 19.05.2022 godz. 16:30 – 18:00

 • ZAJĘCIA J. ANGIELSKIEGO:
  – 10 zajęć po 2h – terminy czerwiec/lipiec
 • ZAJĘCIA J. WŁOSKIEGO:
  – 6 zajęć po 1,5h – terminy czerwiec/lipiec
 • SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYJAZDEM:
  – GRUPA I: 15.07.2022 (piątek) godz. 11:00
  – GRUPA II: 12.08.2022 (piątek) godz. 11:00

(04.05.2002) Zajęcia przygotowujące do wyjazdu:

 • spotkanie przygotowawcze przed wyjazdem
 • zajęcia z języka angielskiego (min.20 h)
 • zajęcia kulturowe (6h) mające na celu przedstawienie norm, zwyczajów
  oraz zasad życia społecznego panujących we Włoszech
 • zajęcia pedagogiczne (6h) mające na celu integrację grupy.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze SUTW.

(08.04.2022)Protokół nr 3 komisji kwalifikacyjnej do projektu

(05.04.2022)Protokół nr 2 komisji kwalifikacyjnej do projektu

(29.03.2022)Protokół nr 1 komisji kwalifikacyjnej do projektu

(10.03.2022) Rozpoczynamy rekrutację do projektu!
„Mobilność kadry Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i edukacyjnej SUTW.

Osoby wybrane do projektu wyjadą na kurs:

24.07.2022 – 07.08.2022 –  I termin

21.08.2022 – 04.09.2022 – II termin

Miejsce: Palermo, Włochy

W ramach projektu zostanie zapewniony:

 • kurs z zakresu: zarządzania organizacją, zarządzania projektami, efektywnej komunikacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów w grupie, właściwego podejście do różnorodności, wystąpień publicznych, poznania narzędzi ICT, nauki języka angielskiego oraz metod kształcenia,
 • transport,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.
Termin ich składania mija 16.03.2022r.
Wyniki zostaną ogłoszone 21.03.2022r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

REGULAMIN REKRUTACJI