(05.05.2023) WYNIKI REKRUTACJI – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH:

(21.04.2023) Rozpoczynamy rekrutację do projektu!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Kreatywność na przyszłość – nowa oferta edukacyjna Skoczowskiego UTW”

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i edukacyjnej SUTW.

Osoby wybrane do projektu wyjadą na kurs:

17.09.2023 – 01.10.2023 – I termin
01.10.2023 – 15.10.2023 – II termin
Miejsce: Tolo, Grecja

W ramach projektu zostanie zapewniony:
– kurs pn. „Edukacja na świeżym powietrzu z elementami kreatywności”,
– transport,
– zakwaterowanie i wyżywienie,
– kieszonkowe,
– atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
– ubezpieczenie,
– przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze Stowarzyszenia.

Termin ich składania mija 02.05.2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 05.05.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

REGULAMIN REKRUTACJI