SKOCZOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU

43-430 Skoczów, ul. Adama Mickiewicza 9
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” pok. nr 2

Zarząd SUTW przyjmuje:

wtorek godz. 10:30 – 13:30

tel. 661 107 414,  533 990 869,  – Prezes Grażyna Janos
tel. 666 324 311 – Wiceprezes Franciszek Bulcewicz

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Skoczów ul. Objazdowa 10
Nr rachunku:  17 8126 0007 0028 8769 2000 0010

    Strona internetowa :  utw.skoczow.pl
    e-mail: sutw.zarzad@gmail.com

SUTW zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS: 0000521994
NIP: 5482665159
Regon: 243466256