STRUKTURA
Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku

ZARZĄDKOMISJA REWIZYJNA
Prezes – Grażyna Janos
Wiceprezes – Franciszek BulcewiczPrzewodnicząca – Karina Skoczylas
Sekretarz – Alicja CieślarCzłonek kom. Apolonia Agusi
Skarbnik – Elżbieta ŁupieżowiecCzłonek kom. Aniela Kaczan
Członek Zarządu – Stanisław Pierchała
RADA PROGRAMOWASAMORZĄD STUDENCKI
dr hab. Izabela Zając-GalwakPrzewodnicząca – Krystyna Krawczyk
mgr Halina Szotek
mgr Katarzyna Kucia-Garncarczyk
mgr Agnieszka Lizak
mgr Krystyna Filipek