UWAGA ! Formularze rekrutacyjne będą dostępne w biurze SUTW w dniu 6.02.2024r i w dniu 13.02.2024r.

REGULAMIN REKRUTACJI

LISTA GŁÓWNA OSÓB ZAKWAKIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ” PO PIERWSZE TOLERANCJA „