ZAKĄTEK ARTYSTYCZNY – tel. 502 972 829

Prowadzący zajęcia: mgr Daniela Chodura

Termin i miejsce zajęć:
Wtorek 10:00 – 12:00
Piekiełko pod Pegazem

MUZYKUJĄCY SENIORZY – tel. 661 909 685

Prowadzący zajęcia: Grzegorz Cybułka

Termin i miejsce zajęć:
Wtorek 12:15 – 13:15
Biuro SUTW, ul.A. Mickiewicza 9