SKOCZOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU

43-430 Skoczów, ul. Adama Mickiewicza 9
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” pok. nr 3
Kontakt: wtorek godz. 14:00 – 16:00
tel. (+48) 666 324 311 lub 33 479-10-40 wew. 610 /dostępny w godz. urzędowania/

e-mail:  skoczowski.uniwersytet3wieku@onet.eu

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Skoczów ul. Objazdowa 10
Nr rachunku:  17 8126 0007 0028 8769 2000 0010

                              Strona internetowa :  utw.skoczow.pl

SUTW zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS: 0000521994
NIP: 5482665159
Regon: 243466256