Realizujemy międzynarodowy projekt – ERASMUS 2023!

Szanowni studenci!

Informujemy, że zostaliśmy zakwalifikowani do projektu Erasmus + Senior.

Temat projektu to „Kreatywność na przyszłość – nowa oferta edukacyjna Skoczowskiego UTW”.

Wszelkich informacji o rekrutacji udzielamy w biurze we wtorek w godz.11.00-14.00

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Okres realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2022-30.10.2023 r. Zajęcia będą się odbywały w miejscowości Tolo na Peloponezie.

Realizacja projektu pozwoli organizacji zrealizować jeden z głównych celów projektu jakim jest zaistnienie Skoczowskiego UTW na arenie międzynarodowej. W ramach działania dwudziestu dwóch członków kadry zarządzającej i edukacyjnej Uniwersytetu weźmie udział  w zagranicznym kursie o tematyce zarządzania, w tym zarządzania projektami, efektywnej komunikacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów w grupie. Uczestnicy mobilnością podniosą także swoją wiedzę i kompetencje nt. podejście do różnorodności, wystąpień publicznych, poznania narzędzi ICT, nauki języka angielskiego, metod kształcenia. Wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas kursu, wdrążą do działalności swoje organizacji oraz prowadzonych przez siebie sekcji.

Partnerem projektu jest firma szkoleniowa Erasmus Learning Academy. Zadaniem partnera będzie organizacja pobytu grup w Grecji, w tym przeprowadzenie kursu, opieka nad uczestnikami, właściwa ocena efektów uczenia się oraz ich uznanie.

Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach kulturowych i pedagogicznych, które pozwolą im przygotować się do wyjazdu i pobytu w Grecji. Grupy zostaną ubezpieczone. Uczestnikom zostaną zapewnione: bilety lotnicze, transfer na lotnisko, zakwaterowanie, wyżywienie podczas pobytu za granicą oraz ciekawy program kulturowy. Wszystkie powyższe koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.

Potwierdzeniem nabytych kompetencji będzie certyfikat Europass Mobilność, który otrzyma każdy z uczestników.

Zapraszamy do rekrutacji!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze Stowarzyszenia.

Termin ich składania mija 02.05.2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 05.05.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!