Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/19

W piątek 28.09.2018r o godz.17:00 rozpoczęła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skoczowie.
Na początku spotkania podpisano ” Porozumienie o współpracy” pomiędzy Gminą Skoczów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Skoczów Mirosława Sitko, Szkołą Podstawową nr 1 w Skoczowie reprezentowaną przez Dyrektor Urszulę Kossakowską a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Skoczowie reprezentowanym przez Prezesa Leona Jochymek.
Celem podpisanego porozumienia jest podjęcie współpracy na rzecz seniorów z terenu Gminy Skoczów.
Następnie powitano gości którzy przyjęli nasze zaproszenie, wykładowców, delegację UTW z Cieszyna jak również Panią dr Annę Klinik która wygłosiła wykład inauguracyjny.
Powitano studentów SUTW którzy bardzo licznie przybyli na Inaugurację.
Wystąpili nasi goście w osobach :
– Burmistrz Skoczowa
– Wiceburmistrz Skoczowa
– Dziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Skoczowie
– Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie
jak również wykładowcy i organizatorzy wycieczek.
Zarząd SUTW przedstawił PLANY i ZMIANY które zostaną wprowadzone w nowym roku akademickim 2018/2019
Na zakończenie uczestnicy mogli pobrać materiały, deklaracje, zapisać sią na zajęcia jak również porozmawiać z wykładowcami.
Przekazano wszystkim życzenia :
” Życzymy wszystkim słuchaczom zdrowia, zadowolenia z pozyskiwania wiedzy, nowych wrażeń, radości z możliwości dzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem,
dalszego rozwoju swoich zainteresowań jak również dalszej
obustronnej współpracy.”
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM którzy pomagali przy organizacji Inauguracji oraz grupie tańców liniowych za występ.

Zarząd SUTW informuje że dokładny PLAN ZAJĘĆ zostanie przekazany na stronie Focebooka, w biurze,w ART-adresie, SMS-sem i w innych dostępnych miejscach w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz