Podpisanie porozumienia z WSB w Skoczowie.

W dniu 28.09.2018r w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego i Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Skoczowie odbyło się podpisanie dokumentu o porozumieniu pomiędzy WSB a SUTW.
Porozumienie to ma na celu współpracę dydaktyczną, badawczo – wdrożeniową a także współpracę środowisk akademickich. Pod porozumieniem podpisał się Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Andrzej Zduniak a w imieniu Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skoczowie Prezes Leon Jochymek.

Dodaj komentarz