PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

KWIECIEŃ 2024r

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

KWIECIEŃ 2024r

4.04.24r – godz.12:00 – Klub Pacjenta – Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie

5.04.24r – godz. 17:45 Wyjazd do Teatru Divadlo

8.04.24r – Badanie Słuchu przez Firmę Geers

10.04.24r – godz.17:00 – Spotkanie z autorem Karoliną LigockąPiekielne niebo”

12.04.24r – Wykład „Herbaciany ogród „- Centrum Edukacji Ekologicznej

14.04.24r Wycieczka do Krakowa i Wadowic

18.04.24r godz.17:00 Wykład mgr H. Szotek – Spotkania z historią

Skąd nasz ród? Pochodzenie mieszkańców Skoczowa”

21.04.24r – 5.05.24r – Szkolenie Erasmus+

26.04.24r – Rośliny źródłem przypraw – warsztaty Centrum Edukacji Ekologicznej