Realizujemy międzynarodowy projekt!

„Mobilność kadry Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” to tytuł projektu, który obecnie realizuje Skoczowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.12.2021-31.12.2022 r.

Realizacja projektu pozwoli organizacji zrealizować jeden z głównych celów projektu jakim jest zaistnienie Skoczowskiego UTW na arenie międzynarodowej. W ramach działania dwudziestu dwóch członków kadry zarządzającej i edukacyjnej Uniwersytetu weźmie udział  w zagranicznym kursie o tematyce zarządzania, w tym zarządzania projektami, efektywnej komunikacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów w grupie. Uczestnicy mobilnością podniosą także swoją wiedzę i kompetencje nt. podejście do różnorodności, wystąpień publicznych, poznania narzędzi ICT, nauki języka angielskiego, metod kształcenia. Wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas kursu, wdrążą do działalności swoje organizacji oraz prowadzonych przez siebie sekcji.

Partnerem projektu jest firma szkoleniowa Erasmus Learning Academy, mającą swoją siedzibę we Włoszech. Zadaniem partnera będzie organizacja pobytu grup we Włoszech, w tym przeprowadzenie kursu, opieka nad uczestnikami, właściwa ocena efektów uczenia się oraz ich uznanie.

Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach kulturowych i pedagogicznych, które pozwolą im przygotować się do wyjazdu i pobytu we Włoszech. Grupy zostaną ubezpieczone. Uczestnikom zostaną zapewnione: bilety lotnicze, transfer na lotnisko, zakwaterowanie, wyżywienie podczas pobytu za granicą oraz ciekawy program kulturowy. Wszystkie powyższe koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.

Potwierdzeniem nabytych kompetencji będzie certyfikat Europass Mobilność, który otrzyma każdy z uczestników.