Ogłoszenie

Wyjazd do Teatru w Czeskim Cieszynie w dniu 19.02.2019r

I Grupa /czeski autokar/ wyjazd stare targowisko godz. 17:45

II Grupa / polski autokar/ wyjazd ul. Ks. Mocko naprzeciw Skate Parku godz. 18:00