INFORMACJA

Informujemy członków SUTW że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Skoczów w 2019r w zakresie wsparcia dla osób w wieku emerytalnym otrzymaliśmy dotację do wycieczek górskich wysokości 7000,00zł oraz na olimpiadę dla seniorów w Łazach w kwocie 4500,00zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni tymi dotacjami dla seniorów, będzie nam łatwiej realizować założone plany na 2019r.