OŁOMUNIEC – wycieczka

Wyjazd dnia 15 grudnia 2018r o godz.8:00 ze starego targowiska / za Bankiem Spółdzielczym/ w Skoczowie

Są jeszcze wolne miejsca. Można się jeszcze zapisać  /telef./ do czwartku 13 grudnia 2018r.

Zarząd  SUTW