Deklaracje

UWAGA!
Członkowie stowarzyszenia SUTW którzy nie złożyli nowej deklaracji członkowskiej w 2018r / dotyczy to obowiązującej ustawy RODO / będą usuwani z listy kontaktów SMS.