Joga z Marcinem Koszczyńskim.

Istnieje tylko jeden nauczyciel.
Kto nim jest?
Samo życie.

Oczywiście każdy z nas jest przejawem życia. To całkowicie zrozumiałem. Życie jest nauczycielem surowym i zarazem życzliwym. Jest jedynym autorytetem, któremu powinniśmy ufać. Ten nauczyciel, ten autorytet jest obecny wszędzie. Nie trzeba szukać żadnego szczególnego miejsca, nie trzeba szukać żadnego zacisza ani szczególnych warunków, aby znaleźć tego niezrównanego nauczyciela.

Fragment praktyki ruchowej z seniorami Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Skoczowie.
Serdecznie Was pozdrawiam moi drodzy!

Dodaj komentarz