Inauguracja UTW w Cieszynie.

Delegacja naszego UTW w dniu 24.09.2018r uczestniczyła w Teatrze Cieszyńskim w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku. W trakcie inauguracji wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prelekcji o Zofii Kossak oraz popisów artystów. Koncert był wspaniały i pełen wrażeń.
Dziękujemy Zarządowi Cieszyńskiego Uniwersytetu za zaproszenie. Liczymy na dalszą współpracę bo chcemy brać przykład i uczyć się od najlepszych.

Zarząd SUTW

Dodaj komentarz