ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

·   · 

Zakończenie roku akademickiego 2023/2024.

Słuchacze SUTW zakończyli kolejny 15 rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Górkach Wielkich z udziałem słuchaczy, zarządu i gości.

Prezes Grażyna Janos rozpoczynając spotkanie przywitała członków SUTW , oraz zaproszonych honorowych gości Starostę Powiatu Janinę Żagan i Burmistrza Skoczowa Romualda Dedio. Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczenia dyplomów i drobnych upominków dla wszystkich osób aktywnie działających na rzecz uniwersytetu. Pani Prezes podsumowując miniony rok akademicki mówiła o aktywnościach słuchaczy, zajęciach, szkoleniach, wycieczkach, wyjazdach do teatru, na koncerty o zorganizowanych imprezach integracyjnych, prozdrowotnych i sportowych. Przedstawiła również plany na nadchodzące miesiące.

Przy wspólnym poczęstunku wszyscy mieli okazję do rozmów, wymiany doświadczeń i integracji w miłej atmosferze .

Zarząd SUTW dziękuje wszystkim za udział w spotkaniu i życzy udanych wakacji i odpoczynku.