WALNE ZEBRANIE

W dniu 14.03.2024r odbyło w Sali „Pod Pegazem ” odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Uniwersytetu.

Ustalono porządek zebrania sprawozdawczego. Studentów powitała Pani Prezes Grażyna Janos i podała kandydaturę na przewodniczącą zebrania. Wybrano skład Komisji Skrutacyjnej. Prezes SUTW przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu a Skarbnik kol. Ela Łupierzowiec sprawozdanie finansowe. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Karina Skoczylas odczytała wyniki kontroli. Poprzez głosowanie udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. Przeprowadzono jeszcze kilka głosowań nad uchwałami. Była dyskusja i wolne wnioski. Członkowie SUTW otrzymali pisemne informacje o dokonaniach , wydarzeniach i uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd oraz o planach na przyszłość.