Jubileusz 15- lecia SUTW

W dniu 19.10.23r w sali „Pod Pegazem” odbyło bardzo uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 oraz obchody 15 lecia istnienia uniwersytetu. Widownia była wypełniona po brzegi w uroczystości wzięło udział około 150 osób. Licznie przybyli studenci i sympatycy uniwersytetu oraz przedstawiciel ratusza zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan, przedstawiciele instytucji kulturalnych dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Julia Raszka, dyrektor Biblioteki Publicznej Marcin Wieczorek. Przybyłych studentów i gości przywitała prezes SUTW Grażyna Janos. Podczas wystąpień gości usłyszeliśmy dużo gratulacji i życzeń dalszego rozwoju, kolejnych lat działalności w lokalnym środowisku na rzecz seniorów. Pierwszy prezes SUTW Janusz Stolarczyk w swoim przemówieniu odniósł się do powstania i historii uniwersytetu. Bogaty program jubileuszu uświetniły występy młodych wokalistów Szkoły Muzycznej ” Harmony” którzy zachwycili swoimi zdolnościami wokalnymi. Zasłużeni członkowie uniwersytetu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Odbyły się również wykłady na temat zdrowia seniorów oraz ich bezpieczeństwa. Część oficjalną uroczystości zakończył występ „Gwiazd Szeryfa” z sekcji tańca liniowego który porwał publiczność do zabawy. Uczestnicy uroczystości otrzymali drobne upominki ,odznaki SUTW, do ich dyspozycji był bogato zaopatrzony bufet oraz ogromny tort urodzinowy. Na początku obchodów 15 lecia studenci odśpiewali Hymn SUTW a na scenie został umieszczony i zaprezentowany po raz pierwszy sztandar naszego uniwersytetu.