Jubileusz 15 lecie SUTW

Jubileusz 15 lecia SUTW odbędzie się w sali „Pod Pegazem” w dniu 19.10.23r o godz. 14:30.

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie składki członkowskiej za rok akademicki 2023/2024 do dnia 10.10.2023r. Zapraszamy do biura SUTW w każdy wtorek w godz. 10:30 do godz. 13:30 .