„LATO CZEKA” – wycieczka do SKO-EKO oczyszczalni ścieków

27.07.23r odbyła się wycieczka do SKO-EKO oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Nie była to wizyta w wytwórni perfum, ale rekompensatą była pozyskana wiedza przekazana nam przez Panią Agnieszkę Siewko.

Podczas spaceru ścieżką edukacyjną usłyszeliśmy o ciekawej technologii oczyszczania produkowanych przez społeczeństwo i zakłady pracy ścieków. Dzięki temu procesowi oczyszczania woda powraca do naturalnego środowiska a z niektórych odpadów produkuje się metan służący do wytwarzania energii elektrycznej. Inne odpady wykorzystuje się do produkcji materiałów budowlanych.

Polecamy wszystkim taką wycieczkę i zachęcamy do większej ochrony środowiska.

Projekt ” Lato czeka ” dofinansowano z programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Partner : Gmina Skoczów.