Wycieczka Zamki nad Piotrówką.

W dniu 17.10.2022r członkowie UTW w Skoczowie udali się na jednodniową  wycieczkę – „Zamki nad Piotrówką”. Rzeka Piotrówka /bo o niej mowa/ to prawy dopływ Olzy. Graniczy w Polsce z powiatem cieszyńskim, a w Czechach z powiatem Karwina. Wycieczkę połączono z wykładami znanej i cenionej historyk p. mgr Haliny Szotek. Członkowie SUTW odwiedzili miejscowość: Zamarski, Kończyce Wielkie, Kaczyce, Zebrzydowice i Kończyce Małe. W miejscowościach tych znajdują się zamki, pałace i drewniane kościółki – miejsca otoczone wiekową historią o której opowiadała p.mgr H.Szotek. W miejscowościach tych seniorzy zwiedzili, zobaczyli:

1. Zamarski – kościół drewniany z XVIII w.p.w. św. Rocha – to najstarsza drewniana świątynia na Śląsku Cieszyńskim. W Zamarskach do wycieczki dołączył p. Mirosław Wenglorz z Cieszyna ze Stowarzyszenia Międzynarodowy Rajd Katyński

2. Kończyce Wielkie – Kościół p.w. św. Michała Archanioła – największy drewniany kościół na Śląsku Cieszyńskim – Pałac rodziny Thun – Hohenstein – ostatnią właścicielką pałacu była hrabina Gabriela \ von Thun und Hohenstein -wielka filantropka, fundatorka jednego z pawilonu Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Przez mieszkańców Kończyc Wielkich była zwana „Dobrą Panią”.

3. Kaczyce – Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego sprzed 1620r. Do Kaczyc przeniesiony w 1972r z Ruptowa / obecnie dzielnica Jastrzębie Zdrój /.

4. Zebrzydowice – Zamek z XIV w. „Nad Piotrówką” – powstał jako dwór obronny, potem przebudowany na pałac reprezentacyjny. W 1945r. zniszczony. Obiekt dopiero odbudowano w 1963r.

5. Kończyce Małe – Pałac zwany „Cieszyński Wawel” – miał kilku właścicieli m.in.; rodzina Czelów, Pełków,Folwarcznych – obecnie jest tu biblioteka, hotel, restauracja, siedziby regionalnych zespołów i stowarzyszeń.

Wycieczka odbyła się w miłej, radosnej atmosferze, przy pięknej słonecznej pogodzie. Organizatorom wycieczki dziękują  za dużą dawkę  rodzimej historii.

(tekst opracowała T.Nowacka)

Zdjęcia autorstwa pani Teresy Nowackiej.