„Skoczowskie cmentarze” – prelekcja Roberta Orawskiego.

W dniu 25 października 2018r licznie zgromadzeni słuchacze grupy Kultury zapoznani zostali z tematem „Skoczowskie cmentarze”.
Dzięki dużej wiedzy prelegenta Pana Roberta Orawskiego studenci skoczowskiego uniwersytetu trzeciego wieku dowiedzieli się o nekropoliach mających miejsce w centrum miasta i jego obrzeżach.
Takie spotkania pozwalają zachować pamięć o ludziach i miejscach ważnych dla mieszkańców i miasta Skoczowa.