ZARZĄD Skoczowskiego Uniwersytetu III wieku

Prezes – Grażyna Janos

Wiceprezes – Franciszek Bulcewicz

Skarbnik – Elżbieta Łupieżowiec

Sekretarz – Alicja Cieślar

Członek Zarządu – Stanisław Pierchała