ZARZĄD Skoczowskiego Uniwersytetu III wieku

Prezes Zarządu – Kazimiera Barchan

Wiceprezes – Franciszek Bulcewicz

Skarbnik – Barbara Tumidajska

Sekretarz – Teresa Nowacka

Członek Zarządu – Maria Socha