ZARZĄD Skoczowskiego Uniwersytetu III wieku

Prezes Zarządu –

Wiceprezes – Kazimiera Barchan

Skarbnik – Barbara Tumidajska

Sekretarz –

Członek Zarządu – Maria Socha