UTW Skoczów w realizacji jego celów statutowych wspierają następujące instytucje, organizacje i firmy działające na terenie gminy Skoczów: